วิธีกรอกฟอร์ม

  1. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ เช่น ชื่อ-นามสกุล , อีเมล์, เบอร์โทรของผู้สั่งซื้อให้เรียบร้อย
  2. กรอกเลขที่รายการสั่งซื้อ โดยดูเลขที่สั่งซื้อได้จากอีเมล์ ดังตัวอย่าง
วิธีดูเลขที่ใบสั่งซื้อ

       3. กรอกยอดโอน วันที่โอน และเวลาที่โอนให้ถูกต้อง ตามสลิปโอน

       4. แนบไฟล์สลิปโอนเงิน แล้วกดปุ่ม “กดส่ง”

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง หลังจากได้รับการแจ้งชำระเงินแล้ว เราจะแจ้งรายละเอียดการจัดส่งเพื่อยืนยันให้อีกครั้งทางอีเมล์ที่ให้ไว้

0

Your Cart